UA-121571902-1

Kerkje te Marsum

Tegen de trend in neemt ons kerkbezoek toe. Sinds de Stichting Oude Groninger Kerken een enkel gebouw (ze heeft wel 50 kerken in beheer) inricht voor exposities, (muziek-) voorstellingen en een koffiecafeetje is het de moeite waard een in onbruik geraakt en herbestemd gebouw te bezoeken.

Denk aan het kerkje te Leegkerk en dat in Klein Wetsinge. 

In het kantoor van de stichting, in de remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel te Groningen, was een expositie van foto's van kerken van de stichting (oktober 2019). Pinhole foto's gemaakt door Studio Stedum (Janna Bathoorn en Jan Alwin de Jong). Naast de foto's ook hun camera's voor het pinholewerk: een blikken bus met een gaatje en een simpel fototoestel (ik schat voor 4x4 of 6x6 opnamen) met in plaats van de lens een zawrt papier met een gaatje, het pinhole.

Boboka was gecharmeerd van de foto van het kerkje te Marsum, een wierde iets ten noorden van Appingedam (in Friesland ligt een dorp met dezelfde naam).

Het kerkje plus toren is gedateerd op de tweede helft van de 12e eeuw. Boboka schat dat er in de tussentijd wel een en ander is gerenoveerd want het ziet er erg goed uit.Ziehier details van het metselwerk en het dak. De dakpannen zijn per rij afwisselend hol en bol.

metselwerk
dak

Dan het interieur en de achterzijde:

interieur
achterzijde

En de pinhole foto (30x30 cm), waar het mee begon in de 21ste eeuw:                                      

pinhole foto

Zo'n pinhole wordt nooit 100% scherp maar dat deert niet in de aanblik, het levert wel een rustig beeld op.

Dat is het!

Tor slot een plaatje vanaf de wierde, zicht op een boerderij.

zicht vanaf wierde